sklepkorkowy.pl
NOWY PRODUKT
nowe produkty
Linn Blush 167.30 zł/m2 360.40 zł/opakowanie

regulamin

WSTĘP

1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie sklepkorkowy.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.


2. Sklep internetowy pod adresem www.sklepkorkowy.pl prowadzi FHU STAL-TECH, ul. Ciepłownicza 24, 31-587 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, nr wpisu 3363/2006, nr REGON 120259311, nr NIP 678-183-96-27.

ZAMÓWIENIE

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklepkorkowy.pl na stronach internetowych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej sklepkorkowy.pl. Składając zamówienie, Kupujący zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem sklepkorkowy.pl.


3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.


4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3-14 dni. W przypadku braku zamawianych produktów na magazynie termin realizacji może się wydłużyć do 6-8 tygodni. Ostateczny czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.


5. Zakupy są dokonywane po kliknięciu na koszyk zakupów oraz przy jednoczesnym sprawdzeniu ich dostępności.


6. Zamówienie jest realizowane, o ile zamawiane produkty są dostępne w magazynie Firmy lub u dostawców. Informacje o dostępności, są przekazywane Kupującemu drogą mailową lub telefonicznie po przesłaniu przez Kupującego zapytania o dostępność danego produktu, zawierającego jego nazwę oraz numer katalogowy, znajdującego się przy każdym produkcie. W takiej sytuacji Kupujący podejmuje decyzję o dalszym losie zamówienia (wydłużenie czasu realizacji, częściowa dostawa, anulowanie zamówienia).


7. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty i ewentualne koszty dostawy przelewem bankowym na konto Firmy lub w momencie odbioru. Przelew bankowy jest konieczny w przypadku zakupu produktów na specjalne zamówienie, które jest realizowane po wpłaceniu 40% wartości zamówienia.


8. Kupujący zostaje powiadomiony drogą mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji.


9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.


10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.


11. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż prowadzona jest do wyczerpania się zapasów magazynowych.


12. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą kurierską, Pocztą Polska (paczka priorytetowa) albo mogą być odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Firmy.


13. Sklep internetowy sklepkorkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z niewywiązania się z umowy firmy kurierskiej.


14. Sklep internetowy sklepkorkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy w zamówieniu składanym przez Klienta.


15. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich, zawierają VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki oraz montażu.


16. Sklep sklepkorkowy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian.


17. Koszty przesyłki ponosi Kupujący, ich wysokość znajduje się w zakładce Zamówienia i dostawy.

GWARANCJA, REKLAMACJA, ZWROTY

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami w niej zamieszczonymi. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane bezpośrednio w siedzibie Firmy (osobiście lub telefonicznie).


2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.


3. W przypadku wymiany zareklamowanego towaru na wolny od wad, Sprzedający zastrzega sobie prawo do niespełnienia żądania w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych.


4. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w siedzibie Firmy. W przypadku reklamacji produkt może być nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli jest to niemożliwe Klient może żądać obniżenia ceny lub jej zwrotu.


5. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, być kompletne i zawierać dokumenty sprzedaży produktu oraz wypełniony formularz zwrotu (dostępny w zakładce Zamówienia i dostawa). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Powyższe nie dotyczy zakupu dokonanego bezpośrednio w siedzibie firmy.


6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec produktów na specjalne zamówienie, o dokonaniu których klient jest informowany mailowo.


7. Prezentowane kolory produktów na stronie internetowej sklepu mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od komputera i nie stanowią powodu jego wymiany lub zwrotu.


8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

POZOSTAŁE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia lub ich usunięcia.


2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie www.sklepkorkowy.pl. Jest on integralną częścią każdej umowy, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Sklepu. Kupujący może go utrwalić w pamięci swego komputera lub go wydrukować.


3. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.


4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem sklepkorkowy.pl a Kupującym, lub w związku z nimi będą przedmiotem rozmów i negocjacji. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia ich rozpoczęcia lub w innym terminie ustalonym przez strony nie przyniosą one ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.